nodigevent3

Te paard


Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zo luidt het spreekwoord. En ik denk dat het vertrouwen in het geval van de gasboringen in Groningen met een hogesnelheidstrein is vertrokken. NAM en de VVD (en alle andere politieke partijen die de afgelopen tien jaar regeringsverantwoordelijkheid hebben genomen, dus ook CDA, D66, ChristenUnie en PvdA) hebben voortvarend laten zien hoe je de bevolking in slaap probeert te sussen: het ene onderzoek na het andere laten uitvoeren en intussen je eigen gang gaan. Dat de veiligheid van de bevolking geen uitgangspunt van het beleid is geweest, is beschamend. Daardoor zijn ook geen technische maatregelen onderzocht om na te gaan hoe die veiligheid wel is te waarborgen.
Er is een duidelijke parallel met de discussie over schaliegaswinning. Niet ingaan op de gebleken nadelen voor milieu en gezondheid bij projecten in de VS, maar een onderzoek aankondigen. Waarbij speelt dat de geologische en geografische omstandigheden in Nederland ongunstiger zijn dan in de VS. Het is mij steeds een raadsel geweest waarom je iets zou willen onderzoeken (namelijk het risico op milieu- en gezondheidsschade bij winning van schaliegas) als het boerenverstand al aangeeft dat je er niet aan moet beginnen. Weggegooid geld, dunkt me.
Maar het past wel in de drang van de 'olieminnende' industrie om de aarde uit te mergelen. De verslaving aan fossiele energie houdt samenlevingen in een knellende greep. Op het gebied van milieu (klimaatverandering), gezondheid (CO2, fijnstof) en geopolitieke spanningen (Saoedi Arabië en Rusland). Shell denkt met gas 'groen' te zijn en heeft een ban uitgesproken over kolen. Maar ziet intussen niet af van exploitatie van teerzanden (hoewel het de Canadese velden te koop heeft gezet) en zou dolgraag boren op Noord- en Zuidpool.
De energielobby is veel te sterk, zo verkondigt hoogleraar Jan Rotmans in zijn boek (zie verder in dit nummer), waardoor alternatieven die toch al dertig jaar geleden zijn aangedragen al die jaren geen kans hebben gekregen. De Nederlandse overheid heeft een wankelmoedig energiebeleid gevoerd en heeft nog steeds niet gekozen het roer volledig om te gooien. Daarmee gaan kansen op nieuwe kennis en werkgelegenheid verloren. Valmeren om energie op te wekken, windparken, zonne-energie, thermische energie, inductiesnelwegen, energiewinning uit het verschil tussen zoet en zout water; talloze ideeën zijn de afgelopen jaren blijven steken op kleinschalige initiatieven en afhankelijk van enthousiaste voortrekkers.
Maar de wal keert het schip, zo is Rotmans' overtuiging. Vanaf nu gaat het anders en komt het vertrouwen misschien weer terug.

Teus Molenaar

plaatsvervangend redactiecoördinator Land+Water

 

 

 


Februari

2015 

nummer 1/2


2009 © copyright 'Land+Water'
'Land+Water' is een uitgave van Koninklijke BDU Uitgevers B.V. , Postbus 67, 3770 AB Barneveld. 

 

t