tunnelconferentie468x60

 

Gewoon 30

 

Gewoonlijk vallen getallen mij niet op. Ik heb geen kabbalistische neigingen, noch de behoefte de symboliek van cijfers te benutten om mijn levensloop te duiden. Toch viel het me in het vorige nummer van Land+Water op dat bewoners langs randsnelwegen  met succes de maximum snelheid aldaar weer naar 80 km/u terug weten te krijgen. Gewoon 80, omdat dit de gezondheid van de bewoners ten goede komt.
En deze maand viel me het getal 30 op. In een interview met Jan Hendrik Dronkers in de jongste TNO Time (het huisorgaan van de Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek TNO) speelt 30 een sleutelrol. Dronkers is sinds 1 februari 2010 de directeur-generaal van Rijkswaterstaat. “Onze ambitie is om op termijn 30 procent duurzamer te zijn en 30 procent veiliger. Ook willen we de functionaliteit van de bestaande infrastructuur met 30 procent vergroten en de kosten van de levensduur ervan met 30 procent omlaag brengen”, vertelt Dronkers in het interview.
Voorwaar een torenhoge ambitie. Dat valt toe te juichen. Zonder eerzucht geen beweging. En het besef leeft dat Rijkswaterstaat dergelijke doelen alleen kan bereiken in nauwe samenspraak en samenwerking met ‘de marktpartijen’.  Er is heel veel innovatiekracht nodig om deze doelstellingen werkelijkheid te laten worden. Daarbij worstelt de dienst al een paar jaar hoe je de broodnodige vernieuwing laat gisten bij bedrijven waarop je in beginsel geen rechtstreekse invloed hebt; en tegelijkertijd de innovatiekracht weet te borgen binnen de eigen organisatie.
Bovendien in een tijd dat Nederland de tering naar de nering moet zetten. Technologische vernieuwing moet dit alles mogelijk maken. Het barst van de nieuwe ideeën, van verfrissende technieken. Toch blijven veel plannen (al dan niet bekroond met een innovatieprijs) in de la liggen. Wat is er gebeurd met het idee om fijnstof af te vangen met een elektrisch geladen net boven snelwegen? Is er iets gedaan met de suggestie om treinen te voorzien van schotten bij de wielen om het geluid voor omwonenden te verminderen? Hoeveel jaar al praten we over valmeren om kinetische energie te creëren en kustbescherming te verhogen? Te vaak nog pakken projecten duurder uit dan gepland.
Dronkers is zich ervan bewust dat de doelstellingen alleen in gemeenschappelijkheid zijn te bereiken: met marktpartijen, met kennisinstituten, met overheden en met de inwoners van Nederland. Dit vereist cocreatie, openheid, vertrouwen. Dat is nog veel lastiger dan het toepassen van nieuwe technologie. Rijkswaterstaat heeft een gezonde ambitie. Alleen één ding mag wat duidelijker in dat streven. ‘Op termijn’------ 30 jaar???


Teus Molenaar

plaatsvervangend redactiecoördinator Land+Water

 

 

 


April

2014 

nummer 4


2009 © copyright 'Land+Water'
'Land+Water' is een uitgave van Koninklijke BDU Uitgevers B.V. , Postbus 67, 3770 AB Barneveld. 

 

t