Europees fonds

 

Onlangs vloog ik terug uit de VS over de Noordzee. Beneden maalden kleine parkjes met windmolens. Hoewel deze watermassa een van de drukstbevaren is ter wereld, is er nog genoeg ruimte om meer generatoren te plaatsen. Het is een dure oplossing, die maalmachines boven het zoute vocht, zowel wat aanleg betreft als onderhoud. Maar ja, niemand wil de draaiende wieken in de buurt hebben. Dus dan maar op het 'niemandswater'.
Het kabinet denkt nu een manier te hebben gevonden om de extra kosten te dekken: door een beroep te doen op het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Dit fonds is eind november in het leven geroepen door Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. Hij hoopt dat er uiteindelijk € 315 miljard in het potje komt. Dat moet voornamelijk worden gevoed door particuliere investeerders. Dan moet het wel aantrekkelijk worden gemaakt voor geldschieters om te helpen Europa uit het economisch slop te halen. Dat doet de Commissie: er komen garanties ter waarde van € 21 miljard.
De Nederlandse regering heeft blijkbaar goede hoop dat de kapitaalverstrekkers wel wat zien in windenergie en wegenbouw. Want dat zijn de twee meest in het oog springende projecten op het lijstje dat Rutte c.s. bij Brussel heeft ingediend. Opgeteld komen de wensen uit op € 65 miljard. Misschien dat windenergie geldschieters over de streep kan trekken (hoewel dat met de huidige dalende olieprijs valt te betwijfelen), maar wegenbouw? Het programma 'Adopt a highway' loopt al jaren in de VS en trekt, getuige het achterstallig onderhoud, weinig animo. Het herstel van wegen zou op Europees niveau wel eens achteraan moeten aansluiten. Het is hier zo slecht nog niet. Kijk eens in Roemenië, Duitsland en niet te vergeten België. Je zou denken dat het door bezuinigingen komt dat de Belgische wegen er zo slecht bij liggen, maar het grote krimpen moet daar met het nieuwe kabinet Charles Michel eigenlijk nog beginnen. Het blijft zeker de vraag of de Nederlandse wegenbouwers er heilzaam werk kunnen verrichten. Wellicht heeft Michel ook een wensenlijstje bij de Commissie ingeleverd om de infrastructuur te verbeteren.
Ook zo benieuwd wat onze regering op het lijstje heeft staan? Meer asfalt? Of misschien eindelijk een revolutionaire aanpak: toch de A10 bij de Zuidas ondergronds. Want wie de vierkante kilometers asfalt bij elkaar optelt, zal zien dat ons kleine landje heel veel zwart braakgrond heeft. Dan liever de bodem in met al dat asfalt voor multifunctioneel gebruik. Windmolens op zee; autowegen onder het maaiveld. En een Europees Fonds dat hier wel wat in ziet? Eerst zien, dan geloven.

Teus Molenaar

plaatsvervangend redactiecoördinator Land+Water

 

 

 


December

2014 

nummer 12


2009 © copyright 'Land+Water'
'Land+Water' is een uitgave van Koninklijke BDU Uitgevers B.V. , Postbus 67, 3770 AB Barneveld. 

 

t