Duurzaamheid  

 

Dit nummer staat in het teken van duurzaamheid. Een begrip dat aan erosie onderhevig lijkt. In de civiele techniek is iets al duurzaam als het heel lang meegaat. Maar dat bedoelen we niet met dit paraplubegrip. Het om de drie p’s: people, planet en profit. Iets is duurzaam als het rekening houdt met mensen (de sociale aspecten van de bedrijfsvoering), het milieu en economische aspecten (een eerlijke prijs voor geleverde arbeid).
Op de klimaattop in New York zijn – in aanloop op de officiële klimaatconferenie in Parijs volgend jaar – al afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld over het terugdringen van de ontbossing. De VS en China hebben elkaar gevonden op tal van vlakken om de klimaatverandering te temperen. Sommigen spreken van een succesvolle bijeenkomst, vooral omdat gekeken is naar de kansen die duurzaamheid brengt, en niet naar de doemscenario’s waarmee Al Gore de wereld wakker schudde. Anderen spreken van de zoveelste mislukking omdat landen het alleen eens werden door de doelstellingen zo vaag te houden zdat iedereen er het zijne van kan maken. Stuitend is dat Brazilië (waar de boskap zeer grootschalig is en maffiose trekken vertoont) het ontbossingsverdrag niet ondertekende.
Niettemin zien we in Nederland veel duurzaamheidsontwikkelingen. Op landelijk niveau is de energiepolitiek nog onsamenhangend en niet gericht op de kansen die duurzaamheid biedt, maar lokaal gebeurt veel. Kijk naar het milieuvriendelijker maken van asfaltproductie en -onderhoud. ‘Groen asfalt’ lijkt het helemaal te maken. Ook waterschappen zijn actief, bijvoorbeeld om van een energieverbruikende rioolwaterzuiveringsinstallatie te komen tot een exemplaar dat energie levert. Tegelijk proberen de schappen waardevolle grondstoffen terug te winnen uit afvalwater. Meer hierover in de volgende Land+Water.
Duurzaamheid behelst het zorgvuldig omgaan met grondstoffen, opdat er genoeg overblijft voor de generaties na ons. In Rotterdam gebeurt dit door te onderzoeken of met minder beton en met composietmateriaal slankere fiets- en voetgangersbruggen zijn te bouwen. Het ingenieursbureau slaggde hierin. Ook in Rotterdam: bouwen met de natuur. De Groene Poort moet een van de drukst bevaren routes in de havenstad een natuurlijk groen uiterlijk geven én condities creëren die helpen de chemische en biologische samenstelling van het rivierwater te verbeteren, aldus de Kaderrichtlijn Water.
Verrassend is dat een onderneming als Van Oord methoden ontwikkelt om koraalriffen te herstellen. We kunnen teleurgesteld raken van de klimaattop, maar aan de basis zien we hoopvolle initiatieven, die overheden de goede kant op zullen sturen.


Teus Molenaar

plaatsvervangend redactiecoördinator Land+Water

 

 

 


Oktober

2014 

nummer 10


2009 © copyright 'Land+Water'
'Land+Water' is een uitgave van Koninklijke BDU Uitgevers B.V. , Postbus 67, 3770 AB Barneveld. 

 

t